MobilGirot en digital betaltjänst för småföretagare
Ë